خرید و فروش کتاب درسی

خریدار کتاب درسی

خریدار کتاب درسی

بلاشک  بیش از پنجاه درصد مردم در منزل بچه محصل در منزل داشته و هر کدام پس از اتمام دوره تحصیلی کتابهای خود را دیگر نیاز ندارند از اینرو بدنبال مرکز تحت عنوان خریدار کتاب درسی می گردند و در گوگل یا نیازمندیهای با شماره های خریدار کتاب تماس گرفته…