نیازمندیهای

خرید و فروش کتاب بی واسطه

در میان دها سایت بزرگ که در زمینه خرید و فروش کالا بی واسطه فعالیت می کنند نیاز به یک سایت حرفه ای که صرفا کتاب فعالیت می کند بود که مدتی است دو سایت حرفه ای در زمینه خرید و و فروش کتاب دست دوم و نو بی واسطه…