خریدار کتاب در لواسان

خریدار کتاب در لواسان

خریدار کتاب در لواسان

قبل از اینکه راجع به موضوع خریدار کتاب در لواسان بپردازم .لازم می دانم چند خطی آموزنده راجع به بازار کتاب دست دوم خدمت شما توضیح دهم.نه تنها در تهران بلکه در سراسر این به هیچ وجه کتابهای شما را کتابفروشی های نو فروش نمیخرند.این جمله یعنی چی؟یعنی کتابفروشی که…

خریدار کتاب در سراسر ایران

ما مدعی هستیم که خریدار کتاب در سراسر ایران را در کمتر از یکساعت پوشش میدهیم.یعنی در هر نقطه از ایران که باشید اگر کتاب های شما مناسب کار ما باشد یعنی در زمینه غیر در و غیر دانشگاهی باشد ما به کمترین زمان و بیشترین قیمت خریدار کتاب شما…